loadingimg

Wczytuję dane...
Polecane
Zostań widzem!

Nasze aukcje

Subskrypcja
 
Regulamin zakupów
I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy SafeTrade, dostępny pod adresem www.safetrade.pl jest własnością firmy SAFETRADE, ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz, NIP: 732-149-22-00, NIP EU: PL7321492200, REGON: 100634150, wpis do ewidencji działalności gospodarczej o numerze 18851 przez Prezydenta Miasta Zgierza.
2. Składając zamówienie w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz treścią stron informacyjnych i akceptuje ich postanowienia.
4. Wszystkie ceny produktów oraz koszty wysyłek podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%). Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
5. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.safetrade.pl  (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną oraz telefonicznie (zgodnie ze stroną kontakt). Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres całego roku.
6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na karcie produktu w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
7. Wszelkie informacje, dotyczące towarów, umieszczone na stronie www.safetrade.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
II. Zamówienia
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na dokonywanie zakupów online i zamówienie wybranych produktów. Przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie prawni), zgodnie z prawem, ponoszą wszelką odpowiedzialność za zakupy dokonywane przez niepełnoletniego Klienta. Sklep w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z udzielenia przez rodziców dzieciom dostępu do środków i narzędzi umożliwiających zakupy online. Odpowiedzialność w tym przypadku spoczywa tylko i wyłącznie po stronie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy takie środki i narzędzia mu udostępniają.

2. Wiążąca obie strony transakcji umowa kupna/sprzedaży zostaje zawarta w momencie udzielenia przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty. Informacja ta jest przekazywana w formie potwierdzenia poprzez pocztę elektroniczną. Inne dopuszczalne formy potwierdzenia to powiadomienie telefoniczne lub poprzez komunikator internetowy.

3. Do realizacji zamówienia Sklep przystępuje niezwłocznie po zaksięgowaniu prawidłowej wpłaty za zakupione produkty (w przypadku płatności: przelewem, dotpay, paypal oraz kartami) lub zaraz po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia płatnego za pobraniem.

4. O zmianach statusu zamówienia Klient jest informowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
5. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem w sposób indywidualny.
III. Wysyłka i dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.safetrade.pl dostarczamy Pocztą Polską lub na życzenie firmą świadczącą usługi kurierskie.
2. Przykładowa cena wysyłki podana na stronie produktu dotyczy przesyłki ekonomicznej w przypadku łącznej wagi przesyłki nie przekraczającej 0,35 kilograma.
3. Koszty wysyłki podawane są również w trakcie składania zamówienia, gdzie Klient ma możliwość wybrania preferowanej przez siebie formy wysyłki. Wszystkie koszty przesyłek są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
4. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 'czas realizacji zamówienia' (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz 'czas dostawy' (zależny od wybranego sposobu dostarczenia).
5. Szacowany czas realizacji zamówienia podany jest zawsze na karcie produktu i zgodnie z pkt. 3 cz.III niniejszego regulaminu nie uwzględnia on czasu dostawy.
6. Każda przesyłka (zarówno pocztowa jak i kurierska) ma określoną liczbę prób doręczeń. W przypadku przesyłki pocztowej podejmowane są najczęściej dwie próby doręczenia - jeśli pod wskazanym adresem nikogo nie będzie (doręczenie nieudane) przesyłkę należy odebrać bezpośrednio z urzędu pocztowego obsługującego dany rejon. W tym celu należy skontaktować się (telefonicznie lub bezpośrednio) z najbliższą pocztą (lub placówką wskazaną na awizo) i ustalić czy będą kolejne próby doręczenia lub odebrać przesyłkę osobiście.
7. W przypadku niedoręczenia paczki w terminie 14 dni od daty nadania (zaginięcie) można przystąpić do procedury reklamacji na Poczcie. Termin rozpatrzenia reklamacji określony jest przez regulamin Poczty Polskiej oraz przepisy pocztowe i wynosi 14 dni (z możliwością przedłużenia terminu). Wszelkie kwestie dotyczące takich spraw są przez nas wyjaśniane niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne od Poczty Polskiej.
8. Firma SafeTrade zajmuje się sprzedażą wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet. Możliwe są odbiory osobiste w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W siedzibie firmy nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.
9. Wszelkie dodatkowe informacje oraz warunki znajdują się na stronie 'Wysyłka'
IV. Płatności
1. Dopuszczalne formy płatności za zakupy w sklepie www.safetrade.pl to: przelew (wpłata na konto bankowe), pobranie (płatność gotówką przy odbiorze), dotpay (serwis pośredniczący w przyjmowaniu płatności), paypal (serwis pośredniczący w przyjmowaniu płatności) oraz karty kredytowe, płatnicze i debetowe (płatności obsługiwane za pośrednictwem DotPay oraz PayPal). W przypadku dokonywania płatności przez Dotpay, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP.
2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (dotyczy tylko odbiorców instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu).
3. Wpłaty za zakupione produkty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. Zamówienia, za które należności nie zostały uregulowane w wyznaczonym terminie są automatycznie anulowane a towar nie podlega dalszej rezerwacji.
4. Sklep może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep jako przyjęte do realizacji (np. wpłata zaliczki za towar dostępny na zamówienie).
5. Wszelkie dodatkowe informacje oraz warunki znajdują się na stronie 'Płatności'
V. Gwarancje i zwroty
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Każdy przedmiot podlega dodatkowej wewnętrznej kontroli tuż przed spakowaniem do wysyłki – nigdy nie zdarza się, że wysyłamy przedmiot uszkodzony czy niesprawny.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy konsument ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 14 dni od daty jego wydania. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie Sklepu o  zamiarze zwrotu towaru. Do zwracanego przedmiotu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z własnoręcznym podpisem. Prosimy także pamiętać o starannym zabezpieczeniu produktu na czas transportu oraz dołączenie dowodu zakupu (paragon fiskalny). Pieniądze zostaną przesłane na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zwrotu (z reguły są to 2-3 dni). Przepisy określające procedurę odstąpienia od umowy wykluczają przesyłanie zwrotu towaru "za pobraniem" (przesyłki takie nie są odbierane). Jeśli nie wiesz jak powinno wyglądać prawidłowe oświadczenie odstąpienia od umowy koniecznie się z nami skontaktuj, prześlemy gotowy wzór do wypełnienia i druku. Pamiętaj, że  sprzedawca nie ma możliwości przyznania zwrotu bez prawidłowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego przez Klienta.

3. Wszystkie przedmioty w ofercie objęte są okresem gwarancyjnym producenta lub dystybutora wynoszącym 12 lub 24 miesięcy. W tym czasie przedmioty podlegają naprawie bądź wymianie na koszt Sklepu (wraz z kosztami wysyłki). W przypadku, gdy te formy nie będą możliwe do zrealizowania można wybrać nowy produkt z oferty o wartości równej z produktem reklamowanym lub uzyskać zwrot wpłaty. Przesłany w ramach procedury reklamacji produkt podlega weryfikacji przez serwis. Gwarancja okresowa wyklucza wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem bądź instrukcją stosowania danego produktu. Gwarancja nie może być uznana w przypadku stwierdzenia ingerencji w produkt, w tym prób jakichkolwiek jego zmian, przeróbek lub modyfikacji. Prawo do gwarancji nie przysługuje w przypadku, gdy uszkodzenie powstało z przyczyn natury zewnętrznej (zjawiska atmosferyczne, konserwacja niezgodna z instrukcją obsługi, zanieczyszczenia, promieniowania, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych). W przypadku uznania reklamacji serwis zwraca koszty wysyłki poniesione przez klienta w celu dostarczenia produktu do naprawy. W przypadku braku zasadności lub nieuznania reklamacji produkt odsyłany jest na koszt Klienta. Wszystkie przesyłki kierowane do serwisu należy przesyłać Pocztą Polską przesyłką poleconą lub po dodatkowym ustaleniu z serwisem paczką pocztową. Termin rozpatrzenia reklamacji jest zazwyczaj bardzo krótki i wynosi do 14 dni roboczych od momentu odebrania przez nas wadliwego towaru.

4. Procedura reklamacyjna przedmiotów objętych gwarancją okresową: (A) Skontaktuj się z serwisem informując o problemie poprzez wysłanie wiadmości e-mail na adres serwis@safetrade.pl, w której koniecznie podaj następujące informacje:  [1] Imię oraz Nazwisko, [2] Adres, [3] Dokładną nazwę /rodzaj produktu, który chciałbyś reklamować, [4] Datę zakupu oraz [5] Opis usterki/problemu. Pamiętaj by w zgłoszeniu podać wszystkie niezbędne informacje, bez tych danych serwis nie będzie mógł rozpocząć procedury RMA. Po otrzymaniu niezbędnych informacji serwis zarejestruje zgłoszenie RMA. Otrzymasz dane do wysłania przedmiotu oraz unikalny numer RMA swojego zgłoszenia, który należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. (B) Spakuj przedmiot oraz wszystkie dostarczone wraz z nim elementy w jego oryginalne opakowanie. (C) Dołącz do przesyłki dowód zakupu, kartę gwarancyjną (tylko jeśli otrzymałeś ją razem z produktem), krótki opis usterki oraz adres zwrotny. (D) Bardzo dobrze i starannie zabezpiecz przedmiot do wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie produktu do serwisu. (E) Wyślij przedmiot na podany adres i poinformuj nas o nadaniu paczki oraz przewidywanym terminie dostarczenia.
VI. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe podawane podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu sprawnej realizacji złożonego zamówienia oraz jeśli Klient wyraził na to osobną zgodę, do informowania o nowościach i promocjach w Sklepie. Sklep nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. Dane osobowe nie są nigdy oraz pod żadnym pozorem udostępniane innym podmiotom lub osobom trzecim w celach marketingowych.
2. Użytkownik Sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter sklepu. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z Użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów Newslettera.
3. Płatności kartami kredytowymi, płatniczymi oraz debetowymi obsługiwane są przez specjalistyczne zewnętrzne serwisy posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo danych. Informacje dotyczące kart kredytowych, płatniczych oraz debetowych nie są nam udostępniane ani przekazywane na żadnym etapie składania i realizacji zamówienia.
4. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości dotyczące transakcji z firmą SafeTrade wysyłane z innych kont e-mail (gadu-gadu, skype, numerów telefonów itd.) niż oficjalne, przedstawione na stronie 'Kontakt'. Nie wpłacaj pieniędzy na żadne inne konta niż te oficjalne, przedstawione w punkcie 'Płatności'. Zwróć na to szczególną uwagę ponieważ w żadnym wypadku firma SafeTrade nie ponosi odpowiedzialności za skutki oszustw, błędów, pomyłek lub naiwności innych osób czy firm.
VII. RODO
1. Administratorem danych jest SAFETRADE, ul. Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz, NIP: 732-149-22-00, NIP EU: PL7321492200, REGON: 100634150, wpis do ewidencji działalności gospodarczej o numerze 18851 przez Prezydenta Miasta Zgierza.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
3. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@safetrade.pl lub pisemnie na podany powyżej adres.
4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach: prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. firmom kurierskim i poczcie, dostawcom usług IT, operatorom płatności, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane są przetwarzane i przekazywane tylko tym podmiotom i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do poprawnej realizacji Twojego zamówienia oraz wypełniania praw i obowiązków nałożonych na sprzedawcę przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

8. W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych? Otrzymaliśmy je od Ciebie: podczas składania zamówienia za pomocą sklepu internetowego, za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl, wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej. Dlaczego przetwrzamy Twoje dane? Ponieważ inaczej nie byłoby fizycznej możliwości zrealizowania Twojego zamówienia. Twoje dane potrzebne są do: wysyłki zamówionych produktów, umożliwienia wystawienia opinii i komentarzy, zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje,  realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, obsługi reklamacji, dochodzenie roszczeń, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, realizacji usług okołosprzedażowych, związanych z zawartą umową np. udzielania informacji o produktach, prowadzenia statystyki, służącej do ciągłego doskonalenia naszych usług oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). W związku z zakupem naszych produktów poprzez sklep www.safetrade.pl, serwis Allegro, bezpośrednio mailowo lub telefonicznie, będziemy potrzebować informacji takich jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do wysyłki, NIP (w przypadku gdy życzysz sobie wystawienia faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego), tel. kontaktowy, adres e-mail, dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia dokumentu sprzedaży. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego itp. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Czy masz obowiązek przekazać nam swoje dane osobowe? Wymagamy podania przez Ciebie wymienionych powyżej danych osobowych, aby wykonać zawartą z Tobą umowę, a tym samym móc świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i tym samym nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (jeżeli wymagają tego przepisy prawa). W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować? Po dokonaniu zakupu naszych produktów, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twoich działań. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli do przekazania ważne informacje dotyczące zawartej transakcji. W jaki sposób przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo do którego dokładamy wszelkich starań. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie nasi uprawnieni pracownicy. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych Twoich danych? Każdy Klient, który przekazuje nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich: weryfikacji, modyfikacji (na zasadach określonych w art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 17 RODO), przeniesienia swoich danych (na zasadach określonych w art. 18 RODO). Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia (na zasadach określonych w art. 20 RODO). Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie/profilowane? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą profilowane. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VIII. Informacje wymagane nowelizacją ustawy z dn. 25.12.2014
SAFETRADE, Sienkiewicza 10, 95-100 Zgierz, NIP: 732-149-22-00, Regon: 100634150, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydent miasta Zgierza. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail (dane w zakładce "Kontakt") lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymaną wpłatę. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres SAFETRADE, Parzęczewska 27/40, 95-100 Zgierz. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, zawsze z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty...
Zobacz
Polski sklep

Polska Firma = Polski Sklep i Polski Magazyn!

Unikalne gadżety
Co nowego?

Informacje
Tutaj kupisz
Prezentacje video